Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit III Velocitat màxima de pas per corba.

Especialitzats en la Investigació i Reconstrucció d'Accidents de Trànsit

Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit III Velocitat màxima de pas per corba.

Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit III Velocitat màxima de pas per corba.

Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit III- Velocitat màxima de pas per corba.

(Ajuda per a advocats i tramitadors)

Un bon recurs per al perit de reconstrucció d’accidents de trànsit és el càlcul de la velocitat màxima de pas per corba en funció del radi de la mateixa. La velocitat màxima a la qual pot traçar una corba un vehicle queda limitada per la física. Quan l’acceleració lateral generada durant el traçat supera la màxima suportada pels pneumàtics en contacte amb l’asfalt, les rodes perden adherència i es produeix el derrapatge. Depenent de si el vehicle té tendència a ser sub-virador o sobre-virador, la pèrdua de control es produirà al tren davanter o posterior del vehicle. En qualsevol cas, arribarem a una velocitat a partir de la qual el vehicle no és capaç de seguir la trajectòria de la corba que estem traçant.

Aquesta velocitat màxima dependrà de diversos factors, uns implícits al vehicle i altres a la via. Del tipus de vehicle dependrà l’acceleració màxima que pot suportar abans que es produeixi el derrapatge, no és el mateix un vehicle turisme utilitari que un esportiu. Aquí entren en joc factors com són el tipus de pneumàtic (ample, perfil, compost), la configuració del xassís, la rigidesa de la carrosseria, el repartiment de pesos, l’altura del centre de gravetat, etc …

Pel que fa a la via, la geometria del traçat és la que ens limita la velocitat de pas per corba. Els valors a considerar seran: el radi de la corba (radi de la traçada natural del vehicle), el pendent del tram i el peralt de la corba. Aquests últims valors els sol proporcionar l’atestat policial a la diligència d’inspecció ocular. Rarament inclourà el radi de la corba, llevat que efectuïn el càlcul de velocitat màxima de pas per corba. Una manera d’obtenir el radi aproximat de la corba és a través de l’ortofotografia del lloc. Aquesta ortofotografia la podem obtenir fàcilment a través de Google Maps o de qualsevol institut cartogràfic de la comunitat corresponent, per exemple el ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

En alguns casos, les petjades, vestigis o indicis deixats en l’escena de l’accident ens poden indicar que el vehicle va traçar el tram corb a una velocitat propera o superior a la màxima de pas per corba, com ara una empremta de derrapatge corba en la trajectòria del vehicle o simplement el fet que es produeix la sortida de via o invasió del carril de sentit contrari en ple revolt.

Un senzill càlcul ens proporciona la velocitat màxima de pas per corba i per tant, la velocitat mínima a la qual circulava el vehicle. Partirem de l’expressió genèrica:

on:

R és el radi de la trajectòria corba del vehicle.

μ és el coeficient de fregament de les rodes i l’asfalt

g és la constant gravitatòria 9,81 m / s 2

α és el pendent de la via en graus

β és el peralt de la via en graus

 

Per obtenir un resultat inicial aproximat, si la via no presenta un pendent i peralt considerables, podem considerar la via plana, el resultat no variarà en excés. L’expressió es simplifica considerablement:

De la mateixa manera, per simplificar el càlcul, si agrupem el tèrmic gμ, tenim l’acceleració lateral màxima del vehicle:

L’expressió final queda:

on:

R és el radi de la trajectòria corba del vehicle.

és l’acceleració lateral màxima suportada pel vehicle.

 

Per obtenir un resultat inicial orientatiu ens podem guiar per la següent taula on es mostra l’acceleració lateral màxima de en funció del tipus de vehicle:

Vehículo Vehículo bajas prestaciones (m/s2) Vehículo altas prestaciones (m/s2)
Motocicleta 5,0 9,0
Turismo 6,0 8,0
Camión 3,5 6,0

 

No hem de perdre de vista que es tracta d’un càlcul aproximat orientatiu i que s’haurà d’estudiar cada cas de manera particular per obtenir un resultat rigorós.

 

Si t’ha agradat aquest article, subscriu-te a la newsletter de Ipsum per rebre els següents articles aquí.

 

Jordi Rivera García

Ipsum Reconstrucció d’accidents de trànsit

Investigació i reconstrucció d’accidents de trànsit

 

www.ipsumbarcelona.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies