De quins tipus de perits ens podem servir després d’un accident de trànsit?

Especialitzats en la Investigació i Reconstrucció d'Accidents de Trànsit

De quins tipus de perits ens podem servir després d’un accident de trànsit?

De quins tipus de perits ens podem servir després d’un accident de trànsit?

De quins tipus de perits ens podem servir després d’un accident de trànsit?

 

Després de protagonitzar un accident de trànsit, sigui com a agents causants o com a víctimes del mateix, és comú que es produeixin discrepàncies al voltant de com van passar els fets, al voltant de determinar de qui és la responsabilitat o fins i tot al voltant de l’existència o no de nexe causal entre l’accident en qüestió i lesions corporals o danys en els vehicles que es van veure afectats en el sinistre.

 

Els motius de discrepància poden ser diversos: l’agent causant i / o la víctima tenen una visió distorsionada del que va passar, la companyia asseguradora sosté que no es fonamenta la versió que nosaltres defensem i en què creiem fermament, o fins i tot pensem que la nostra responsabilitat com a agents causants del sinistre és relativa i volem demostrar la concurrència de culpes … Bé, en tots els casos en què no hi ha un acord sobre com van passar els fets podem intentar objectivar i aclarir les causes, els fets i les seves conseqüències, recorrent a la física. Arribat aquest moment necessitarem la intervenció d’un perit professional en l’àmbit dels accidents de trànsit. Però … quin perit ens convé?

 

Podem parlar de tres tipus de professionals, que classifiquem i descrivim tot seguit:

  • perit reconstructor d’accidents de trànsit: és un professional (normalment un enginyer) que, basant-se en dades físiques, s’encarrega d’analitzar i posar en relació les evidències de què disposa per a determinar com es va produir un determinat accident de trànsit. Com més dades es facilitin al perit sobre com va ocórrer l’accident, més exacta serà la seva reconstrucció dels fets des d’un punt de vista físic. En un treball de reconstrucció es posaran en relació totes les versions i dades disponibles per arribar a aclarir les causes i el desenvolupament de l’accident de trànsit analitzat. Sovint el perit es troba amb versions contradictòries: en aquest cas haurà de seleccionar com a punt de partida les evidències físiques i demostrables científicament, per anar refutant i confirmant hipòtesis i així reconstruir una versió objectivable i defensable científicament. És important esmentar que, de vegades, un informe de reconstrucció d’accidents de trànsit no ens permet determinar amb exactitud com van ocórrer els fets, però sí que pot permetre’ns en aquests casos provar científicament que alguna cosa no va ocórrer, la qual cosa també pot ser molt important en un judici.

 

  • perit mèdic: un pèrit mèdic és un metge especialitzat en valorar els danys soferts per una persona després d’un accident de trànsit, el qual ha d’emetre un informe clar i raonat que pugui ajudar a aclarir el nexe causal existent entre les lesions de la persona víctima de l’accident i el sinistre vial passat.

 

La importància del perit mèdic ha variat substancialment a Espanya després de la reforma de el Codi Penal de juliol de 2015 i l’entrada en vigor del Reial Decret 1148/2015, de 18 de desembre de 2015. Al juliol de 2015 s’introduïa una novetat substancial : en despenalitzar la majoria de lesions de trànsit, desapareixia l’opció de ser reconegut per un metge forense de forma gratuïta i imparcial. D’aquesta manera, l’única valoració mèdica a la qual podia optar la víctima d’un accident de trànsit era la valoració del metge de la companyia asseguradora contrària, la qual cosa fàcilment podia generar discrepàncies amb les persones afectades. Fins a quin punt és objectiva la valoració del perit mèdic de la companyia asseguradora contrària? Valorarà a la baixa les lesions per no perjudicar la companyia asseguradora a l’hora de determinar el pagament per indemnització? Aquestes són preguntes que, lícitament, sovint es fan les víctimes que s’han de sotmetre a aquesta valoració mèdica després d’un accident de trànsit.

 

Bé, els canvis de Reial Decret de 18 de desembre de 2015 van portar novetats per al 2016, i des d’aleshores el panorama és el següent: després d’un accident de trànsit la primera valoració de lesions ha d’executar-la sempre un perit mèdic de la companyia asseguradora causant de l’accident, estem obligats a deixar-nos visitar per ell i a lliurar tota la informació de què disposem si volem tenir opció d’acudir a la via judicial per reclamar una indemnització per lesions. Fet això, si no estem d’acord en la valoració que ha efectuat el perit de la companyia contrària podem fer 2 coses: iniciar un procediment de mediació o acudir a l’Institut de Medicina Legal que forma part dels jutjats. El cost d’aquest informe anirà a càrrec de la companyia asseguradora, la qual en cap cas podrà negar-se a assumir-ho. Si la víctima de l’accident de trànsit està d’acord amb aquest nou informe, pot utilitzar-lo per iniciar nova negociació amb la companyia asseguradora, o bé pot reclamar directament per via judicial, recolzant la seva demanda en aquest nou informe. Finalment, si la víctima de l’accident de trànsit tampoc no està d’acord amb l’informe de l’Institut de Medicina Legal, sempre podrà encarregar un tercer informe a un perit privat. En aquest cas la víctima corre amb els costos, per defensar aquest tercer informe per via judicial.

 

  • perit de danys: és el perit encarregat de valorar l’estat de el vehicle després d’un accident de trànsit i de proposar el valor monetari dels danys del vehicle després de l’accident. En principi l’asseguradora del vehicle afectat (no la companyia d’assegurances de la part causant) és la que proporcionarà un perit taxador a la víctima. No obstant això, si la persona afectada no està d’acord amb la taxació, pot sol·licitar la intervenció d’un perit independent perquè faci una nova valoració dels danys. Perquè aquest perit independent pugui fer aquesta valoració, un requisit previ és rebutjar la indemnització proposada inicialment per la companyia asseguradora. Les despeses d’aquest nou perit van a càrrec de la persona que l’encarrega, a excepció dels casos de les pòliss

Add comment


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies