Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit I: Velocitat d’atropellament en funció de la projecció del vianant

Especialitzats en la Investigació i Reconstrucció d'Accidents de Trànsit

Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit I: Velocitat d’atropellament en funció de la projecció del vianant

Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit I: Velocitat d’atropellament en funció de la projecció del vianant

Píndoles de reconstrucció d’accidents de trànsit I: Velocitat d’atropellament en funció de la projecció del vianant

(Ajuda per a advocats i tramitadors)

Un dels recursos més utilitzats pel perit en la reconstrucció d’accidents de trànsit i més concretament en la reconstrucció d’atropellaments és el càlcul de la velocitat d’atropellament en funció de la projecció del vianant. En aquest article donarem pistes de com fer un càlcul ràpid, però aproximat, de la velocitat que portava el vehicle en l’instant de l’atropellament. Ens centrarem en atropellaments de vehicles turisme a vianants adults, que són els que comprenen el major percentatge d’atropellaments.

El primer que haurem de determinar, amb la major precisió possible, és el punt on es produeix l’atropellament. Unes de les dades que normalment es recull en l’atestat policial és la posició final del vianant després de l’atropellament, però és més complicat, en aquests casos, a causa de l’absència de vestigis que ho determinin, el punt on es produeix l’atropellament. En aquest cas haurem referir-nos a les declaracions dels testimonis, la procedència o destinació del vianant, empremtes o vestigis deixats pel vianant o els vehicles, etc. Un cop determinat el possible punt d’atropellament, mesurarem la distància recorreguda pel vianant fins a la seva posició final en el seu moviment de projecció després de l’atropellament. Aquesta distància és una informació valuosa per a determinar la velocitat del vehicle en l’instant de l’atropellament.

Existeixen nombrosos autors que ens proporcionen diversos mètodes i formules per al càlcul de la velocitat en funció de la distància de projecció. El més estès i més conegut és John A. Searle.

Píldoras de reconstrucción de accidentes de tráfico I - Velocidad de atropello en función de la proyección del peatón - Microsoft

Per a determinar la velocitat del vehicle en el moment de l’atropellament més probable, Searle indica que s’ha d’incrementar el valor mínim de la velocitat de projecció obtinguda considerant l’eficiència de la projecció, que depèn de la forma del frontal del vehicle en relació amb l’altura del vianant, i de si el vehicle es trobava ja frenant o no en el moment de l’atropellament. L’autor de l’estudi, John A. Searle, fixa aquest factor corrector en un 20% aproximadament (SAE PAPER 930659. John A. Searle. “The Physics of Throw Distance in Accident Reconstruction”.) L’expressió que ens dona el valor mínim és la següent:

Píldoras de reconstrucción de accidentes de tráfico I - Velocidad de atropello en función de la proyección del peatón - Microsoft _2

Aquesta expressió la podem simplificar si considerem que el terreny és pla, i queda de la següent manera:

Píldoras de reconstrucción de accidentes de tráfico I - Velocidad de atropello en función de la proyección del peatón - Microsoft _3

Searle també estableix el valor del coeficient de fregament del vianant amb l’asfalt en μ = 0,7. Considerant el valor de la constant gravitatòria g = 9,81m/s2, i el de h≈1metre (diferència del centre de gravetat del vianant abans i després de l’atropellament), l’expressió es pot simplificar en:

Píldoras de reconstrucción de accidentes de tráfico I - Velocidad de atropello en función de la proyección del peatón - Microsoft _4

 

Píldoras de reconstrucción de accidentes de tráfico I - Velocidad de atropello en función de la proyección del peatón - Microsoft _5

On S és la distància de projecció del vianant en metres

 

A aquest resultat li sumarem el 20% establert anteriorment, obtenint un valor que ens donarà una primera idea aproximada de la velocitat del vehicle en l’atropellament.

Píldoras de reconstrucción de accidentes de tráfico I - Velocidad de atropello en función de la proyección del peatón - Microsoft _6Amb aquest senzill càlcul podrem avaluar de manera rapida si el cas que tenim entre mans té defensa o no pel que fa a un possible excés de velocitat del vehicle que atropella.

Si t’ha agradat aquest article, subscriu-te al newsletter d’Ipsum per rebre els següents articles aquí: SUBCRIU-TE

Jordi Rivera García

Ipsum Reconstrucción de accidentes de tráfico

Investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico

Perito de accidentes de tráfico

www.reconstruccionaccidentestrafico.com

www.ipsumbarcelona.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies